Ubezpieczenia dla firm

Kompleksowa obsługa programów ubezpieczeń dla przedsiębiorstw obejmuje:

 • audyt ubezpieczeniowy,
 • audyt z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • analizę ryzyka,
 • podejmowanie działań w zakresie zmniejszania tego ryzyka, tworzenie koncepcji, zarządzania ryzykiem,
 • analizę dotychczasowego programu zarządzania ryzykiem lub programu ubezpieczeń,
 • kwalifikację ryzyk do ubezpieczenia,
 • projektowanie programu ubezpieczeń adekwatnego do potrzeb i możliwości firmy,
 • pozyskiwanie ofert od zakładów ubezpieczeń i przygotowanie analizy ofert,
 • monitorowanie programu ubezpieczeniowego (wznowienia, monitoring płatności rat, modyfikacje, doubezpieczenia)
 • pomoc przy likwidacji szkód, koordynacja procesu likwidacyjnego.

W naszej ofercie posiadamy następujące ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych,
 • ubezpieczenie robót budowlano – montażowych,
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,