Ubezpieczenia dom i mieszkanie

Przedmiotem ubezpieczenia jest dom lub mieszkanie wraz ze stałymi i ruchomymi elementami majątku znajdującymi się wewnątrz danej nieruchomości lub dom w budowie

Ubezpieczenie chroni nas przed skutkiem następujących ryzyk:

  • Zdarzenia losowe np. pożar, huragan, powódź uderzenie pioruna itp.
  • Kradzież z włamaniem,

W większości pakietów ubezpieczeniowych domu i mieszkania towarzystwa ubezpieczeniowe  oferują:

  • Ubezpieczenie oszkleń ( ochrona płyt indukcyjnych, lustra w zabudowie, witraży, szyb kominkowych itp. )
  • OC w życiu prywatnym ( odpowiedzialność wobec osób trzecich np.: zalanie sąsiada, dziecko podczas gry w piłkę wybiło szybę sąsiada itp. )
  • Przepięcia,
  • Assistance ( pomoc specjalisty : ślusarza, szklarza, hydraulika, informatyka itp. )
  • Ubezpieczenie domku letniskowego,
  • Ubezpieczenie nagrobka,
  • Ubezpieczenie dla kredytobiorców ( tzw. Ubezpieczenie pod cesję ).