Warto wiedzieć

Sprawdź kary za brak OC

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia
OC w 2024 roku (okres 01.01 – 30.06.2024)
gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% (powyżej 14 dni) 8 480 zł 12 730 zł 1 410 zł 420 zł
50% (od 4 do 14 dni) 4 240 zł 6 360 zł 710 zł
20% (do 3 dni) 1 700 zł 2 550 zł 280 zł

 

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia
OC w 2024 roku (okres 01.07 – 31.12.2024)
gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% (powyżej 14 dni) 8 600 zł 12 900 zł 1 430 zł 430 zł
50% (od 4 do 14 dni) 4 300 zł 6 450 zł 720 zł
20% (do 3 dni) 1 720 zł 2 580 zł 290 zł

Źródło: UFG

Zakupiłem pojazd co dalej?

Zachęcam do zapoznania z artykułem : Kupiłem pojazd!  Co dalej?

Auto używane, zakupione w Polsce :
Po sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży (K-S) stajemy się nabywcą (kupującym) lub zbywcą (sprzedającym)
Po zakupie/sprzedaży musimy odwiedzić:
– Urząd Skarbowy,
– Wydział Komunikacji,
– Ubezpieczyciel.

Na zapłatę podatku PCC3 (podatek od czynności cywilnoprawnych) mamy 14 dni.
Ważne aby na umowie kupna-sprzedaży była wyraźna informacja, która ze stron jest obciążona zapłatą podatku (2% wartości rynkowej pojazdu) Przyjęte jest bowiem, że to nowy nabywca pokrywa koszt ww. podatku, jeśli jednak nie będzie takiej informacji na umowie K-S zgodnie z ustawą można obciążyć podatkiem obie strony lub sprzedającego.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Podatku nie musimy opłacać gdy:
– wartość pojazdu nie przekracza 1000zł
– sprzedający jest podatnikiem VAT ( wystawia fakturę)
Ubezpieczenie OC:
Ważne: Jeśli zbywca nie posiada aktualnej polisy OC nabywca musi ją wykupić w dzień zakupu pojazdu.
Z życia wzięte:
Klient X zakupił pojazd od zbywcy Y.
Zbywca Y nie dał nowemu nabywcy X dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC ( Polisa zbywcy Y była jednak w mocy) Nabywca X zakupił nową polisę we własnym zakresie. Po miesiącu otrzymał od TU wezwanie do zapłaty składki z polisy zbywcy.
Nowy nabywca zgodnie z nowelizacją ustawy (USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) która weszła w życie 11 lutego 2012 roku. Może wypowiedzieć polisę zbywcy w dowolnym momencie, W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
Ważne:
polisa zbywcy trwa do końca okresu jej trwania i nie wznawia się na kolejne 12 miesięcy.
Jeśli trzymaliśmy dokumenty ubezpieczenia od zbywcy, polisę możemy wypowiedzieć lub przepisać
na siebie. Towarzystwo może dokonać ponownej oceny ryzyka na nowego nabywcę tzw. Rekalkulacją co może się wiązać z dopłatą składki.
Przykład:
Sprzedającym był 47 letni kierowca z 20 letnią bezszkodową historią ubezpieczenia, pojazd był
zarejestrowany w małej miejscowości. Nowy nabywca to 20-latek mieszkający w dużym mieście z
niedawno uzyskanym prawem jazdy i bez żadnej historii ubezpieczeniowej. Jak się można domyślić rekalkulacja będzie
skutkować dopłatą składki. Dlatego warto skontaktować się z agentem aby wybrał najkorzystniejsze
rozwiązanie dla nowego nabywcy.
Jeśli wypowiemy umowę OC zbywca otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Ważne: jeśli zbywca nie opłacił kolejnej raty ubezpieczenia, obowiązek zapłaty przechodzi na nowego
nabywcę. Ubezpieczenie AC i wszystkie dobrowolne ryzyka rozwiązują się w dniu spisania umowy K-S
( wyjątkiem może być wykup z Leasingu)
Wizyta w wydziale komunikacji :
Opłaciliśmy już należny podatek, czas na rejestrację pojazdu.
Jeśli zakupiliśmy pojazd z tego samego miasta nie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych (należy je
jednak zabrać fizycznie do wydziału, aby nakleić na nie nalepki legalizacyjne).
Dokumenty wymagane można znaleźć na stronie wydziału komunikacji :
– wniosek o rejestrację
– dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności)
– dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne)
– zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli brak jest w dowodzie rejestracyjnym zapisu o aktualnym     terminie kolejnego badania technicznego
– dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania – w przypadku osób fizycznych
– imienne pełnomocnictwo , w przypadku, gdy wnioskuje pełnomocnik
polisę OC

Pojazd z zagranicy:
W tym przypadku dochodzą nam następujące rzeczy oprócz wymienionych powyżej:

Tłumaczenie dokumentów, jeśli nie mamy umowy dwujęzycznej.
Badanie techniczne dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Izba celna :
Po przejechaniu polskiej granicy na wizytę w Izbie celnej mamy 14  dni . Wypełniamy deklarację AKC-U w której deklarujemy wartość pojazdu który sprowadziliśmy. Wartość rynkowa jest weryfikowana przez Izbę Celną. Do deklaracji składamy wniosek o zapłatę akcyzy. Przed rejestracją musimy jeszcze odwiedzić Urząd Skarbowy – w celu wydania decyzji o zwolnieniu z podatku VAT. Musimy jeszcze dokonać opłaty recyklingowej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Następnie z dokumentami udajemy się do wydziału komunikacji.

Ubezpieczenie OC – Musimy wykupić w dzień rejestracji pojazdu !

Z.W.

Na co zwracać uwagę przy zakupie Autocasco ?

Na rynku jest wiele firm ubezpieczeniowych, które kuszą atrakcyjnymi składkami za ubezpieczenie Autocasco. Jak to się ma w praktyce? Na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim zapoznać się z OWU ( Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i zweryfikować co jest zapisane na umowie ubezpieczenia.

Franszyza – może być integralna  lub redukcyjna

Np.: w polisie jest zapis, że franszyza integralna wynosi 500 zł

Oznacza to, że Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli nasza szkoda wyceniona zostanie na kwotę poniżej 500 zł.

Franszyza redukcyjna/udział własny – może być zapisana kwotowo lub procentowo, oczywiście im większa franszyza lub udział własny tym tańsza składka za AC.

Przykład 1:

Franszyza redukcyjna wynosi 1000 zł

Klient miał szkodę na pojeździe – szkoda została wyceniona na 3500 zł. Klient otrzyma odszkodowanie : 3500,00 minus  franszyza redukcyjna. Finalnie będzie to kwota 2500 zł

Warto zatem się zastanowić, czy oby oszczędność na składce wychodzi nam zawsze na korzyść.

Czasami stosowane są udziały własne kiedy pojazd prowadzony jest przez kierowcę o podwyższonym ryzyku * ( np. osoba, która nie ukończyła 25 lat lub posiada prawo jazdy poniżej 24 miesięcy)

Przykład 2 :

Udział własny 20% kiedy użytkownikiem jest kierowca o podwyższonym ryzyku*.

Syn mający 19 lat, miał odebrać rodziców z wesela przyjaciół.  Niestety w trakcie drogi miał kolizję z drugim pojazdem.

Rzeczoznawca wycenił szkodę na 31000 zł, biorą pod uwagę zapis z OWU (20% udziału własnego) odszkodowanie wyniesie  24 800 zł.

Wariant likwidacji szkody :

Zazwyczaj do wyboru są 2 warianty serwis (ASO) i kosztorys. Zdarza się również tzw. sieć naprawcza

W wariancie serwisowym – naprawa następuje w wybranym serwisie samochodowym (tzw. naprawa bezgotówkowa)  Towarzystwo rozlicza się bezpośrednio z serwisem (bez naszego udziału).

Wariant kosztorysowy – na podstawie kosztorysu rzeczoznawcy Towarzystwo wypłaca odszkodowanie w formie gotówkowej, należy jednak pamiętać że w przypadku tej metody likwidacji następuję potrącenie amortyzacyjne części.

Na czym polega amortyzacja części:

pojazd do 3-go roku eksploatacji ma potrącenie amortyzacyjne na poziomie ok. 25%, natomiast pojazd w ósmym roku eksploatacji potrącenie amortyzacyjne ma już na poziomie 65%.

Amortyzacja zazwyczaj w formie tabelki jest zawarta w OWU.

Jeśli nowa część kosztuje 1000 zł a pojazd jest w 8 tym roku eksploatacji, odszkodowanie wg kosztorysu za tą część wyniesie 350 zł.

Sieć naprawcza – jest to dosyć korzystne rozwiązanie dla pojazdów np. powyżej 5 roku eksploatacji. Naprawa pojazdu odbywa się w warsztatach wskazanych przez ubezpieczyciela. Większość TU ma wykaz placówek sieci naprawczej na swojej stronie internetowej. Naprawa odbywa się również bezgotówkowo.  Na częściach O, Q lub P (Klasyfikacja GVO)

[O] – oryginalna część zamienna dostarczona w opakowaniu producenta samochodu

[Q] – oryginalna część zamienna z sieci dystrybucji jej producenta.

[P] – części zamienne o porównywalnej jakości, które nie podlegały badaniom niezależnym od producenta części i którym dystrybutor nie nadał statusu “polecanych”

Umowy są podpisywane z warsztatami, które posiadają swoją flotę pojazdów zastępczych ( przeważnie jest to klasa pojazdu A, B) Sieci naprawcze oferują nam:

  • Pojazd zastępczy na cały okres naprawczy
  • Opcja door to door
  • Kosmetyka auta przed wydaniem

Z doświadczenia wiemy, że większość klientów posiadający pojazd powyżej 5 roku eksploatacji decydują się na naprawę na tzw. Kosztorysie ( rozliczenie gotówkowe)