Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Dane kontaktowe

  „Kodar Polska” sp. z o.o.
  ul. Krzycka 13
  53-019 Wrocław

  tel. 071 790 06 70
  tel. 071 790 06 71
  Fax. 071 722 01 72
  e-mail: biuro@kodar.pl

  Zarząd Spółki:

  Prezes Zarządu: Dariusz Sikorski
  Wiceprezes Zarządu: Patrycja Mazur

  Dane rejestrowe:
  Numer KRS 0000288354
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP 8992619585. Regon 020598163
  Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł.