Ubezpieczenia komunikacyjne

W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych oferujemy:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie auto-casco (AC)

Ubezpieczenie Minicasco (MC)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenia flotowe